Klager

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over vores afgørelse omkring en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.